Konkurshjælp.dk

Alternativ gældsrådgivning

EU retsforbeholdene og os med stor gæld

Jeg har forsøgt at sætte mig ind i hvad den forestående folkeafstemning handler om. Men det er svært stof og de forskellige informationer er mest i overskriftsform og det meste handler om Europol, hvilket de fleste jo synes er glimrende.

Men hvad med de andre 21 punkter, som Folketinget allerede har besluttet at Danmark straks tilslutter sig?

Navnlig et af de 22 punkter, kan komme til at påvirke mig og en hel del andre, i en hidtil ikke nævnt gruppe mennesker.

Det handler om alle os der er havnet i en stor personlig gældskrise, ofte efter konkurs og tvangsauktion.

 

Mit eget eksempel:

Under finanskrisen fik min bank store problemer – så fik jeg også problemer og blev af banken tvunget til at sælge min virksomhed til spotpris og efterfølgende lade den gå konkurs.

Som en konsekvens af ovenstående, blev vores hus solgt på tvangsauktion.

Resultatet er at jeg nu skylder en frygtelig masse penge væk, mange flere end jeg nogensinde ville kunne betale.

Kort tid efter, går min bank konkurs og gælden havner i Finansiel Stabilitet.

Nu er Finansiel Stabilitet lukket ned og gælden solgt videre til højestbydende.

I mit tilfælde er gælden nu havnet hos et udenlandsk ejet kapitalfirma, som opkøber gæld her i landet, igennem et dansk datterselskab.

Spørgsmålene er i tilfælde af et JA til ophævelse af retsforbeholdene:

Hvad nu når/hvis dette firma flytter min gæld til deres udenlandske hovedafdeling, eller sælger gælden til anden side –  f.eks. til den Italienske mafia (hvilket i realiteten godt kan forekomme):

a) Kan jeg så risikere at få breve fra en EU domstol – på et andet sprog?

b) Kan jeg risikere at skulle møde op i en fogedret i Strassburg, eller et andet sted i Europa, i stedet for fogedretten i Danmark, i den retskreds hvor jeg bor?

Jeg er rimeligt inde i de nugældende danske love og regler omkring:

  1. Konkurs
  2. Tvangsauktion
  3. Gældsinddrivelse
  4. Inkassovirksomhed
  5. Forældelsesregler for forskellige typer af gæld
  6. Regler for drift af gældsregistrerings-bureauer (RKI og Debitorregisteret)
  7. Vilkår for at søge en officiel gældssanering

c) Får vi nu helt nye love og regler på ovenstående 7 – meget vigtige punkter, for en som mig og en hel del andre?

 

 

Andet eksempel:

Bankerne har i de senere år solgt rigtigt meget gæld, til udenlandske gældsopkøbere, altså også almindelige udlån og gæld, som f.eks. lån i boligselskaber, i andelsboligforeninger o.s.v.. Hvis noget går galt – hvilke love og regler vil så være gældende?

For at komme nærmere svar på ovennævnte spørgsmål, har jeg sendt spørgsmålene til flere Folketings politikere og partier samt til altinget.dk Jeg har ikke fået svar fra nogen endnu, men fortsætter ufortrødent og vil straks bringe eventuelle svar her.

 

 

Updated: 27. november 2015 — 18:29

1 Comment

Add a Comment
  1. Der er stadig ingen af de politikere eller andre, jeg har skrevet til, som har svaret på mine spørgsmål. Nu har jeg simpelthen været inde på Venstres facebook gruppe og stillet spørgsmålene der. Hvis ikke de kan eller vil svare, må det være fordi det bliver rigtigt skidt for os med stor gæld, hvis det bliver et JA, ved folkeafstemningen.

    Peter Anker

Skriv et svar

Konkurshjælp.dk © 2015 Frontier Theme