Konkurshjælp.dk

Alternativ gældsrådgivning

Forældelse af gæld

Der er nogle love og regler om forældelse af gæld. Der er forskellige regler/forældelsesfrister, på de forskellige typer af gæld.

Det er kompliceret stof og vores advokat sagde på et tidspunkt, at vi ikke skulle spekulere på forældelse og det gør vi så  –   altså lader være at spekulere på forældelse. I bund og grund er vi også ligeglade.

Det er kompliceret lovstof og jeg skal ikke gøre mig klog på at tolke reglerne – og dog! Så vidt jeg læser dem, vil en række handlinger, så som at indgå en aftale med en kreditor og flere andre ting, bevirke at bevirke at forældelsen stopper eller begynder forfra.

Du kan læse noget omkring forældelse på disse link:

www.retsinfo.dk

familieadvokaten.dk

forbrugerrådet.dk

pengeinstititutankenævnet.dk

advokatinkasso.dk

business.dk

advokatfirmaet Jeppe L. Jepsen.dk  en ret god artikel!

←Tilbage

Updated: 27. oktober 2015 — 11:40
Konkurshjælp.dk © 2015 Frontier Theme