Konkurshjælp.dk

Alternativ gældsrådgivning

Tvangssalg og konkurs

Her kan du læse om at gå konkurs med en virksomhed eller et landbrug. Det kan også være et tvangssalg, men resultatet er stort set det samme. Det er noget rigtigt mange har prøvet og nogle har prøvet det flere gange. Jeg har “kun” prøvet det en gang og nedenstående bygger på mine egne og andres erfaringer om emnet, som ikke nødvendigvis er juridisk korrekt, men nogle af disse erfaringer er, at sådanne sager heller ikke nødvendigvis kører lige efter  “bogen”.

Når en virksomhed går konkurs, skal der “vælges” en kurator/bobestyrer. Det hedder sig at den kreditor der har flest penge til gode i boet, vælger hvilken advokat som skal være bobestyrer. Lidt mærkeligt da man jo ikke kender økonomien i boet på dette tidspunkt. Nå men ligegyldigt, da det som regel ender med at det er bankens advokat det får jobbet.

Bobestyreren overtager så at sige virksomheden totalt, ja selv brevpost bliver omdirigeret til advokatens kontor. Når der er indsat en bobestyrer, kan det underligt nok sagtens være et stykke tid inden konkursbegæringen bliver indgivet.

Ejeren er i princippet nu helt ude af spillet, og har ikke længere nogen myndighed og måske heller ikke adgang til virksomheden. Når der er indsat en bobestyrer og det kan underligt nok sagtens være et stykke tid inden selve konkursbegæringen bliver indgivet.

Når en virksomhed tvangssælges er det som regel banken der kræver det. Slutresultatet bliver stort set det samme for dig, altså at du sidder tilbage med en stor personlig gæld. Når banken foretrækker et tvangssalg, er det jo fordi de forventer at få mere ud af det, altså at tabe færre penge, navnlig hvis du hjælper dem med at afvikle. Det giver dig mulighed for at stille nogle modkrav, sikkert nok i begrænset omfang, men alligevel mere end i konkursen.

Vigtigt: Hvis du har noget som helst af værdi, som ikke tilhører virksomheden, eller som du af andre årsager ikke mener skal tilfalde banken og advokaten,  skal du sørge for at det er fjernet, inden bobestyreren overtager virksomheden.

Advokaten starter med at danne sig et overblik over hvilke værdier der er og som kan realiseres.GC54-030

Det kan f. eks. ske ved hjælp af en såkaldt autoriseret vurderingsmand, som laver en opgørelse over ting og sager og hvad det kan sælges til, henholdsvis: 1) i fortsat drift, 2) ved rolig afvikling eller 3) i konkurs, altså på auktion.

Ofte har banken det der kaldes virksomhedspant. Altså pant i alle disse ting og sager, maskiner, udstyr o. s. v., samt pant i dine debitorer, altså de penge du måtte have til gode hos kunder. I praksis betyder det at der næsten aldrig er andet tilbage, end en “tom skal” og cvr-nummeret, når konkursen indtræffer.

 

Her kan du kan læse om mine personlige erfaringer med at gå konkurs.

 

Updated: 26. oktober 2015 — 7:22
Konkurshjælp.dk © 2015 Frontier Theme