Konkurshjælp.dk

Alternativ gældsrådgivning

Tvangsauktion

En tvangsauktion er når et hus eller en ejendom bliver solgt – ja som ordet siger ved tvang på auktion, til højst bydende.

GC33-084

Der er selvfølgelig sket nogle ting, inden det kommer så vidt. Ofte er årsagen at terminerne ikke er blevet betalt, i en eller anden periode. Diverse rykkerskrivelser er ignoreret og så skrider kreditforeningen eller banken til  den mulighed, at begære ejendommen solgt ved tvangsauktion.

Det kan også være andre kreditorer, som har taget udlæg i ejendommen, der på et tidspunkt begærer tvangsauktion. Men det er mit indtryk at de ofte ikke får dækket deres tilgodehavende, da deres udlæg sjældent ligger inden for budsummen og de foranstående prioriteter.

Det er Fogedretten der gennemfører tvangsauktioner over fast ejendom, efter nogle bestemte love og regler, samt retspraksis. Alle tvangsauktioner over fast ejendom sker i fogedretten i den retskreds, hvor ejendommen ligger.

Du kan læse meget mere om emnet her på: Danmarks Domstole

Andre ting som biler, både, dyre møbler og malerier, ja alt andet med en vis værdi, kan blive solgt ved tvangssalg. Det foregår på en lidt anden måde, på forskellige auktioner.

Du kan læse om min tvangsauktion her

 

 

Updated: 26. oktober 2015 — 20:55

Skriv et svar

Konkurshjælp.dk © 2015 Frontier Theme